سرویس سماور قلمزنی مسی

سرویس سماور قلمزنی مسی

شامل سینی، سماور، کاسه زیر سماوری، پارچ و قوری که همگی با ظرافتی خاص قلمزنی شده اند

طرح بی نظیر روی این سرویس آدم را مسحور می کند.

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟

دسته: