سرویس سماور تشعیر

31,000,000 تومان

سرویس تشعیر سماور

ارتفاع کلی 64 سانتی متر

شاهکار بی نظیر هنر تشعیر در صنایع دستی

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟