سرویس اجیل خوری ملیله کاری

11,000,000 تومان

سرویس آجیل خوری ملیله کاری ظرف بزرگ آن با ارتفاع ۲۲ سانتی متر و ظروف کوچک آن با ارتفاع ۱۵ سانتی متر است.

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟