ست گلدان صراحی فیروزه و سفره قلمکار

ست گلدان صراحی فیروزه

همراه با سفره قلمکار در اندازه ی 1*1 متر

قرار گرفته در جعبه ای فانتزی و محکم

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟