ست سطل و جادستمالی و جاکاردی خاتم کاری

3,600,000 تومان

ست سطل و جادستمالی و جاکاردی خاتم کاری اعلا

از جنس چوب مرغوب و خاتم اعلا

ارتفاع سطل 27 سانتی متر

ابعاد جادستمالی و جاکارد و چنگالی : ارتفاع 9 ، طول 26 و عرض 14 سانتی متر

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟