ساعت خاتم و نقاشی تذهیب مدل نسترن

1,100,000 تومان

ساعت ساخته شده با چوب گردو و تلفیق هنر خاتم و نقاشی بر روی آن

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟