ساعت خاتم کاری و قلمزنی

1,750,000 تومان

ساعت دیواری قلمزنی و خاتم کاری

با قاب خاتم و صفحه ساعت مسی قلمزنی شده

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

سایز شیشه داخلی  سانت 25 قطر کلی محصول 42 سانتی متر می باشد

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟