ساعت خاتم کاری و قلمزنی

825,000 تومان

ساعت دیواری قلمزنی و خاتم کاری

با قاب خاتم و صفحه ساعت مسی قلمزنی شده

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟