دیگ مسی دردار طرح گل پر

دیگ مسی دردار طرح گل پر

با دسته های زیبا و لبه های دالبری شده

مناسب آشپزی و تزئین

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟

دسته: