جا قاشقی ملیله طرح قو

730,000 تومان

جای قاشق مليله طرح قو یکی از زیبا ترین طرح های ظروف نگهدارنده قاشق و چنگال برای میزهای پذیرایی و ویترین منزل لوکس شما می باشد.

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟