سرویس جا قاشقی و سطل و کلینکس خاتم کاری

5,250,000 تومان

زیبا ترین و لوکس ترین سرویس خاتم کاری اصفهان ببا جا قاشقی و جا دستمال کاغذی و سطل آشغال بزرگ خاتم کاری از نوع صلیبی

خاتم کاری صلیبی از بهترین نوع خاتم کاری می باشد که بوسیله دست ساخته می شود.

این محصول اثر استادکار می باشد و دارای شناسنامه هنری می باشد

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟