تنگ مس و پرداز مدل شلغمی طرح گل و مرغ

تنگ مس و پرداز مدل شلغمی

با ارتفاع 47 سانتی متر

طرح زیبا و محبوب گل و مرغ روی تنگ خودنمایی می کند

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟