تنگ مس و خاتم VIP آقاجانی

تنگ مس و خاتم VIP آقاجانی

با ارتفاع 57 سانتی متر

خوش فرم ، زیبا، لوکس و اعلا

هدیه ای خاص برای روز مادر

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟