تنگ مس و خاتم مدل شلغمی 30 آقاجانی

تنگ مس و خاتم مدل شلغمی 30 آقاجانی

ارتفاع 30 سانتی متر

نگین هنر خاتمکاری و صنایع دستی

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟