تنگ فیروزه کوبی صراحی کوچک

1,250,000 تومان

تنگ فیروزه کوبی صراحی کوچک

ارتفاع 23 سانتی متر

وزن 195 گرم

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟