تنگ فیروزه کوبی صراحی بزرگ

2,700,000 تومان

تنگ فیروزه کوبی بزرگ

ارتفاع 33 سانتی متر

دارای کارت ضمانت وشناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟