تنگ تشعیر مدل گیلاسی 37 سانتی

2,000,000 تومان

تنگ تشعیر مدل گیلاسی

حاصل هنر نقاشی روی مس

ارتفاع 37 سانتی متر

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟