تندیس مینا کاری مذهبی

150,000 تومان

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

ارتفاع:28 سانتی متر

قطر بشقاب :10سانتی متر

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟