تندیس مینا کاری روز مادر

160,000 تومان

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

ارتفاع تندیس:20 سانتی متر

عرض تندیس :15سانتی متر

قطر بشقاب:8 سانتی متر

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟