تخته نرد و صفحه شطرنج خاتم کاری

4,200,000 تومان

تخته نرد و صفحه شطرنج خاتم

یکی از لوکس ترین محصولات ناب خاتمکاری شده

با دوکاربرد هم شطرنج و هم تخته نرد

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟