تخته نرد و شطرنج خاتم کاری اصفهان

5,500,000 تومان

تخته نرد و صفحه شطرنج خاتم کاری 25 سانتي متری نمونه ای از تخته نرد هار ارزان قیمت و با کیفت و لوکس صنایع خاتم کاری اصفهان می باشد.

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟