بلونی قلمزنی شده طرح ساقی

بلونی قلمزنی شده روی مس با طرح ساقی

یکی از طرح های زیبای هنری و عرفانی

در ادبیات پارسی نیز از واژه ساقی زیاد استفاده شده و می شود.

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟

دسته: برچسب: