بشقاب کوچک تشعیر شبکه بری

1,800,000 تومان

بشقاب مشبک تشعیر کوچک

قطر 23 سانتی متر

با لبه های شبکه بری شده زیبا و نقش و نگاری خاص

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟