بشقاب مس و خاتم شبکه بری بزرگ

5,200,000 تومان

بشقاب مس و خاتم شبکه بری بزرگ

با قطر بشقاب 45 سانتی متر

ظرفی لوکس برای میوه و شیرنی

درخشنده و جذاب در دکور و جهیزیه

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟