بشقاب شبکه بری مس و پرداز 35 سانتی

3,400,000 تومان

بشقاب شبکه بری مس و پرداز

قطر 33.5 سانتی متر

ارتفاع 3 سانتی متر

وزن 710 گرم

حاشیه ی شبکه بری بسیار زیبا و جذاب

با کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟