بشقاب شبکه بری مس و پرداز 35 سانتی

990,000 تومان

بشقاب شبکه بری مس و پرداز

با قطر 35 سانتی متر

حاشیه ی شبکه بری بسیار زیبا و جذاب

با کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟