آینه خاتم کاری گرد مدل خورشید

880,000 تومان

آینه خاتم کاری گرد مدل خورشید

ضخامت قاب 5 سانتی متر

قطر کلی 42 و قطر خود آینه 25 سانتی متر

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟