بایگانی دسته‌ی: تبریز

صنایع دستی تبریز

صنایع دستی تبریز

  صنايع دستي تبريز صنایع دستی تبریز،  نیز مانند اصفهان قدمتی دیرینه دارد. در مورد صنایع دستی تبریز باید گفت که تبریز نیز یکی از شهرهای فعال ایران در زمینه ی تولید، عرضه و صادرات صنایع دستی به شمار می رود. از صنایع دستی تبریز می توان به قالی‌بافی ، قلمزنی روی مس، سفال‌گری، سوزن‌دوزی، […]