هدیه تبلیغاتی میناکاری، تندیس های تبلیغاتی میناکاری هنرلوکس با قیمت مناسب برای هدیه تبلیغاتی و سازمانی شرکت ها و ارگان های خصوصی و دولتی، کادو روز معلم و روز پدر یا مادر می باشد .کلیه تندیس های تبلیغاتی میناکاری در طرح ها و نقش و مدل های مختلف با امکان درج  متن یا لگوی دلخوای شما روی محصول، کلیه محصولات از جمله محصولات هدیه تبلیغاتی به سرتاسر ایران ارسال می شود.خرید محصولات میناکاری اصفهان بصورت جزء و عمده برای ارتباط با پشتیبانی فروش با شماره 09138888250 تماس بگیرید.

تندیس تبلیغاتی میناکاری