-23%
قیمت اصلی 810,000 تومان بود.قیمت فعلی 620,000 تومان است.
-22%
قیمت اصلی 2,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,800,000 تومان است.
-25%
قیمت اصلی 2,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,800,000 تومان است.