ظروف مس از جمله محصولات جدید حکاکی روی ظروف مسی(الماس تراشی )، قلمزنی و نقاشی روی مس و ظروف مس اصفهان و زنجان چکش دست می باشد. حکاکی و قلمزنی روی مس یکی از مدرن ترین محصولات صنایع دستی می باشد قلم زنی روی مس قدمتی تقریبا 60 ساله دارد و کمتر از یک سال است که هنرمندان خوش ذوق اصفهانی به تولید آن به سبک (گل و مرغ) و تلفیق آن با هنر نقاشی و میناکاری به سبک پرداز روی آورده اند.
از این رو مجموعه هنرلوکس به دلیل چشم نواز بودن این محصول روی به تولید انحصاری محصولات قلمزنی و نقاشی روی مس در کل ایران آورده است که مکمل هنر قلم زنی روی ظروف مسی می باشد.