سفال میناکاری علاوه بر روی ظروف فلزی بر روی سفال نیز انجام می شود. البته مراحل کار کمی متفاوت است و آن به علت جنس این ظروف می باشد. بدین صورت که ابتدا باید ظرف را سمباده بزنیم. سپس روی سطح ظرف را علامت گذاری کنیم. در مرحله ی سوم باید روی ظرف را شابلون کشی کرده و پس از ان با سیاه قلم طرح روی آن را ترسیم کنیم. مرحله ی بعدی لعاب کاری ظرف و در نهایت قرار دادن آن در کوره می باشد.