فروش زیور الات مسی در همه نقاط کشور انجام میشود و جز یکی از صنایع دستی اصفهان به شمار میرود و بسیار زیبا و کاربردی هست وبه دلیل داشتن خواص زیاد مس طرفدار های زیادی دارد.

خرید زیور الات مسی

خرید زیور الات مسی به صورت عمده وتک باارسال رایگان در مجموعه صنایع دستی هنر لوکس قرار دارد.