رسیدگی به شکایات و ثبت شکایت

رسیدگی به شکایات و ثبت شکایت با جدیت کامل توسط کارشناسان مربوطه و مدریت مجموعه نظرات و رسیدگی می شود در هر هر ساعت از شبانه روز با تماس و یا پیام در واتساپ به شماره 09138888250 به شکارت شما در تمام زمینه ها رسیدگی فوری می شود.