گلدان شلغمی فیروزه کوبی ۳۰ سانتی متری

680,000 تومان