سرویس فیروزه شکلات خوری و گلدان و ترمه

سرویس فیروزه شکلات خوری و گلدان و پارچه ترمه

ارتفاع گلدان ها 25 سانتی متر

ارتفاع شکلات خوری 25 سانتی متر

ابعاد پارچه ترمه 100 * 100 سانتی متر

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟

دسته: