سرویس شکلات خوری و گلدان پرداز

4,350,000 تومان

سرویس شکلات خوری و گلدان پرداز

ارتفاع گلدان های شلغمی 15 سانتی متر

ارتفاع شکلات خوری 22 سانتی متر

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟