سرویس سنگاب و گلدان فیروزه

سرویس دو گلدان با ارتفاع 25 سانتی متر و سنگاب سایز 24 فیروزه کوبی روی مس

این محصولات دارای امضای استاد کار ، شناسنامه هنری و کارت گارانتی 10 ساله می باشد.

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟