جام فیروزه کوبی کوچک

1,800,000 تومان

جام فیروزه کوبی کوچک

با ارتفاع 18 سانتی متر

مناسب پذیرایی و دکوری

دارای کارت ضمانت و شناسنامه هنری

چرا خرید از هنرلوکس ؟؟