3,750,000 تومان

آجیل خوری فیروزه کوب

آجیل‌خوری فیروزه‌کوبی سایز ۳۰

1,880,000 تومان

آجیل خوری فیروزه کوب

آجیل‌خوری فیروزه‌کوبی سایز ۲۵

1,480,000 تومان

آجیل خوری فیروزه کوب

آجیل خوری فیروزه کوبی سایز ۲۰

1,080,000 تومان

آجیل خوری فیروزه کوب

آجیل‌خوری فیروزه‌کوبی سایز ۱۶

895,000 تومان
-6%

آجیل خوری فیروزه کوب

آجیل خوری فیروزه کوبی سایز ۱۳

616,000 تومان 579,000 تومان
425,000 تومان
265,000 تومان